A singular option to do yoga in a public place

[ad_1] July 12, Kathmandu. The corona virus (Kovid-19) has triggered many adjustments in human habits. Even yoga has modified loads. Many individuals began doing yoga inside the home. Some have even began leaving the home. But precautionary measures, corresponding to the usage of masks and sustaining social distance, nonetheless have an extended option to go.… Continue reading A singular option to do yoga in a public place

सामान्य १० तरिका, निरोगी जीवनका लागि

[ad_1] रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उचित हो । अतः यसका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ । निरोगी जीवन बाँच्नका लागि सन्तुलित दिनचर्या, सुपाच्य खानपान, सक्रिय जीवन र सकारात्मक सोच अपरिहार्य हुन्छ । यसमा व्यक्तिगत सरसफाईदेखि खानपानको आनीबानीसम्म समेटिन्छन् । १. शरीरिक सरसफाई हामीले गर्ने कुनैपनि काममा हातको प्रयोग… Continue reading सामान्य १० तरिका, निरोगी जीवनका लागि