केही रहस्यमयी रत्नहरू : कोहीनूर र कौस्तुभ मणिको महत्व किन बढी ?

[ad_1] वेद, रामायण, महाभारत र पुराणहरूमा उल्लेख गरिएका धेरै विषयहरू अझै पनि रहस्यको पर्दाभित्र नै छ । पौराणिक कथामा सर्पको टाउकोमा रहने एउटा रत्नको बारेमा उल्लेख पाइन्छ । पाताल लोक त्यही मणिको आभाद्वारा हरेक समय चम्किने गर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । सर्पराज वासुकीमा सबै प्रकारका रत्नहरूमाथि अधिकार छ भन्ने पौराणिक मान्यताछ । रत्न एक प्रकारको… Continue reading केही रहस्यमयी रत्नहरू : कोहीनूर र कौस्तुभ मणिको महत्व किन बढी ?